Pismo:

Jedinica za implementaciju projekata finansiranih iz međunarodnih fondova organizuje javnu raspravu

Za potrebe „Projekta integriranog razvoja koridora rijeka Save i Drine“, kojeg finansira Svjetska banka, a koji će se implementirati u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, pripremljeni su dokumenti Okvir za okolinsko i socijalno upravljanje (ESMF), Procedure za upravljanje radnom snagom (LMP), Okvirni plan preseljenja (RPF), Plan uključivanja zainteresovanih snaga (SEP) i Plan okolinskih i socijalnih obaveza (ESCP).

 

Jedinica za implementaciju projekata finansiranih iz međunarodnih fondova Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH organizuje javnu raspravu na temu gore navedenih dokumenata dana 16. 3. 2023. godine (četvrtak), u terminu od 10.00 do 12.00 sati, u sali Skupštine Brčko distrikta BiH.

Gore navedeni dokumenti su na raspolaganju na web stranici Vlade Brčko distrikta BiH te na internet sajtu Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH www.rgfbd.com

Pozivaju se građani i interesne grupe da uzmu učešće na javnoj raspravi, a potencijalne pismene komentare na ove dokumente možete dostaviti putem e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 15. 3. 2023. godine do 16.00 sati.

RGF BD

Cvijete Zuzorić bb
Brčko distrikt BiH

Projekti

Društvene mreže

Income Tax Planning

    View Service